Holešovská výzva

 

 

Situace naší země a jejích obyvatel není dobrá. Narůstá zadlužení, mnoha lidem už příjem nestačí ani na zaplacení základních životních potřeb jako je bydlení, elektřina, kvalitní jídlo. Exekutoři a vymahači dluhů se pohybují daleko za hranicí dobrých mravů, často i za hranicí zákona. Politici kradou už ne po milionech, ale po stovkách milionů či miliardách. Policie je paralyzovaná, mnozí soudci a státní zástupci kryjí korupční aféry i další trestnou činnost politiků a s nimi propojených podnikatelů. Většina národa je natolik znechucena panujícími poměry a vyčerpána zápasem o holou existenci, že už nemá dostatek energie, času ani chuti se vzepřít, lidé čekají, že to za ně udělá někdo jiný. Situace začíná být kritická, je nejvyšší čas aby v naší zemi byly zahájeny změny k lepšímu.

Současný politický systém je prorostlý korupcí a pravděpodobně i propojený s organizovaným zločinem. Považujeme ho za nereformovatelný.

Chceme dosáhnout demise vlády, prezidenta, výměny zkorumpovaných politiků, ale i státních zástupců, soudců, vedení policie, manažerů státních podniků, atd.

Demonstrace začíná v neděli 7. 4. 2013 ve 13 hodin. Sejdeme se na Václavském náměstí v Praze. Přijďte, za vás a bez vás tuto zemi nikdo neosvobodí, společně máme velkou šanci uspět!

Odkaz na Facebooku je zde: https://www.facebook.com/events/131063240404908/

NAŠE CÍLE

 1. Vyhlášení nových předčasných voleb za nových podmínek
 2. Jmenování prozatímní občanské vlády
 3. Zavedení prvků přímé demokracie
 4. Zúžení parlamentu na 93 mandátů (zástupce krajů, okresů)
 5. Posílení pravomocí prezidenta za předpokladu, že bude odvolatelný referendem
 6. Zrušení imunity všech veřejných činitelů, vyjma na půdě parlamentu
 7. Inventarizace zákonů /zrušení zákonů nelegitimní vlády/ Chceme jednoduché, věcné a srozumitelné zákony pro všechny občany ČR
 8. Veřejné zakázky zahrnout pod kontrolou Nejvyššího kontrolního úřadu
 9. Zrušení zákona o exekucích v současném znění
 10. Zrušení přímých daní fyzických osob
 11. Vyrovnání výše daně z přidané hodnoty na 17%. Zavedení DPH pouze u konečného spotřebitele, bez zpětného zápočtu. Tak státní kasa obdrží veškeré DPH ze všech prodaných produktů v ČR.
 12. V návaznosti na bod 11. Zavedení registračních pokladen a státní měsíční loterií účtů. Vznikne samospádová kontrola odvedení skutečného DPH do státní kasy, bez možnosti nelegálního výběru DPH .
 13. Zrušení akcií na doručitele
 14. Oddělení důchodů od státního rozpočtu a zajištění stabilního růstu fondu
 15. Zákaz lichvy v České republice
 16. Odchod soudců od 60 let do důchodu
 17. Zavést tříměsíční brannou povinnost
 18. Zrušení zákona o církevních restitucích
 19. Uzákonit okamžitý a definitivní zákaz dovozu a výroby geneticky modifikovaných potravin
 20. Obnovení ústavního práva na bezplatnou lékařskou péči občanů ČR
 21. Obnovit respektování a nezávislost všech orgánů činných v trestním řízení
 22. Znovu zavedení útvaru finanční policie zrušené Ivanem Langerem
 23. Zpětná inventarizace privatizace a klíčových kauz týkajících se národního majetku ČR
 24. Radikální omezení výdajů státu a konec porcování medvěda
 25. Skutečné posílení obranyschopnosti státu na základě doporučení armádních velitelů
 26. Ochrana platnosti Benešových dekretů
 27. Změna zahraniční politiky státu – neutralita a zvážení vystoupení z NATO a EU
 28. Tlak na ČNB ke krytí České koruny komoditami a rozmělnění portfolia devizových rezerv
 29. Zvýšení počtů kontrolních pracovníků ČOI a posílení hygienické kontroly, především potravin
 30. Výkup soukromých majetkových podílů strategických podniků ČR jako jsou ČEZ a další, které mají přímý dopad na chod domácností v ČR a výrobu českých produktů
 31. Revokace rozhodnutí o rozšiřování stavby Temelína
 32. Obnova soběstačnosti státu zejména v produkci potravin a tradičních odvětvích průmyslu ČR
 33. Snížení nákladovosti energetických vstupů českým výrobcům pro zabezpečení a obnovení tuzemské výroby.
 34. Zpřísnění dozoru nad uplatňováním zákona o České televizi a o vyváženém zpravodajství, zejména nemystifikovat občany falešnou reklamou
 35. Obnovit kvalitu českého školství, umění a vědy
 36. Zavedení povinnosti prokázání majetku v trestně právním řízení a to od r. 1989