Jeden tanker, který veze zkapalněný plyn z USA do Evropy: 

Potřebuje 20 dní na přeplutí Atlantiku a 20 dní na vrácení se zpět. Dále 48 hodin na vyložení v  přístavu.

Tanker spotřebuje 4 000 kg nafty za hodinu, to je 96 000 kg za den. Pluje 20 dní tam a 20 dní zpátky, to je 40 dní. 40 dní x 96 000 kg za den, to je 3 840 000 kg, což je 3 840 tun nafty za každou cestu. 

Tohle je ekonomické, důmyslné, udržitelné? A navíc je námořní doprava přeci velmi „ekologická“!  Američané nás mají za totální debily!